Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Arbetarbildning

Jan 27, 2024

Detta avsnitt av Radio Arbetarbildning är en historisk översikt för Kinas utveckling under 1800-talet och början av 1900-talet. Avsnittet ingår i en serie avsnitt som handlar om olika perioder eller teman av den Kinesiska revolutionen.

 


Oct 1, 2023

Detta avsnitt av Radio Arbetarbildning handlar om Kongressen för östern folk 1920, som organiserades i Baku av Kommunistiska Internationalen och som kan ses som startskottet för den moderna antikoloniala kampen.

 

 


Mar 18, 2023

Detta avsnitt av RA handlar om den svenska antikommunismen mellan 1939 till 1945. Avsnittet tar upp statlig repression och övervakning i allmänhet, de svenska koncentrationslägren och terrorattentatet mot Norrskensflamman.

 

https://arbetarbildning.se


Dec 10, 2022

Detta avsnitt av RA handlar om Karl Marx revolutionära politiska organisering och gärning.

 

Detta är del 2 av 2 och berör perioden efter revolutionerna 1848 fram till Marx död 1883.

 


May 14, 2022

Detta avsnitt av RA handlar om den svenska antikommunismen mellan 1917 till 1938.

 

https://arbetarbildning.se