Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Arbetarbildning

Dec 4, 2021

Detta avsnitt av RA handlar om Karl Marx revolutionära politiska organisering och gärning.

 

Detta är del 1 av 2 och berör perioden fram till och med revolutionerna som bröt ut år 1848.


Aug 5, 2021

Detta avsnitt av Radio Arbetarbildning handlar om Tysklands Kommunistiska Parti, Kommunistische Partei Deutschlands. Avsnittet beskriver partiets utveckling under Weimarrepubliken, det vill säga från slutet av första världskriget tills Hitler fick makten 1933.

Detta är del 2 av 2.

 


Aug 5, 2021

Detta avsnitt av Radio Arbetarbildning handlar om Tysklands Kommunistiska Parti, Kommunistische Partei Deutschlands. Avsnittet beskriver partiets utveckling under Weimarrepubliken, det vill säga från slutet av första världskriget tills Hitler fick makten 1933.

Detta är del 1 av 2.

 


May 23, 2021

Detta avsnitt av Radio Arbetarbildning utgår från Georg Lukács bok Förnuftets banemän och diskuterar den irrationalistiska världsåskådningen eller filosofin: från Nietzsche till nazismen och dagens postmodernism.

 

http://arbetarbildning.se/


May 1, 2021

Radio Arbetarbildning presenterar Arbetarbildnings 1 maj-tal.