Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Arbetarbildning


May 23, 2021

Detta avsnitt av Radio Arbetarbildning utgår från Georg Lukács bok Förnuftets banemän och diskuterar den irrationalistiska världsåskådningen eller filosofin: från Nietzsche till nazismen och dagens postmodernism.

 

http://arbetarbildning.se/