Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Arbetarbildning

Oct 1, 2023

Detta avsnitt av Radio Arbetarbildning handlar om Kongressen för östern folk 1920, som organiserades i Baku av Kommunistiska Internationalen och som kan ses som startskottet för den moderna antikoloniala kampen.

 

 


Mar 18, 2023

Detta avsnitt av RA handlar om den svenska antikommunismen mellan 1939 till 1945. Avsnittet tar upp statlig repression och övervakning i allmänhet, de svenska koncentrationslägren och terrorattentatet mot Norrskensflamman.

 

https://arbetarbildning.se