Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Arbetarbildning

Oct 1, 2023

Detta avsnitt av Radio Arbetarbildning handlar om Kongressen för östern folk 1920, som organiserades i Baku av Kommunistiska Internationalen och som kan ses som startskottet för den moderna antikoloniala kampen.